6+ Sifat Sahabat Nabi yang Perlu Kita Ketahui dan Patut Kita Contoh

6 SIFAT SAHABAT – Allah SWT sudah menetapkan kejayaan, kesuksesan, kebahagian, kegembiraan, dan kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat cukup hanya mengamalkan agama Islam secara sempurna.

Agama Islam yang sangat sempurna adalah, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Menyangkup iman, ibadah, pekerjaan atau muamalah, muasyarah, dan yang terakhir adalah ahlaq.

Ketika zaman seperti sekarang ini, umat islam saat ini belum memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama islam secara sempurna, tetapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu telah mampu mengamalkan agama islam secara sempurna.

Para sahabat Rasulullah SAW dahulu telah mengamalkan agama secara sempurna, mereka semua ini memiliki enam sifat yang sangat mulia, dan enam sifat para sahabat tersebut terdiri dari:

1. Yakin Terhadap Kalimah Tayibah dan Muhammadurrasulullah

6 sifat sahabat
muslimfiqih.blogspot.co.id

Arti dari kata lailahaillah: Tidak ada yang berhak untuk disembah selain dari Allah SWT. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah.

Maksud dan Tujuan: Mengeluarkan seluruh keyakinan-keyakinan terhadap makhluk dari dalam hati kita, dan hanya memasukan keyakinan-keyakinan hanya kepada Allah SWT kedalam hati.

Keuntungan

Inilah keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan ketika meyakini kalimah tayibah dan Muhammadurrasulullah.

1. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia meyakini bahwa tidak ada tuhan yang berhak di sembah kecuali Allah, maka akan mendapatkan jaminan masuk surga.

2. Barang siapa yang telah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan hatinya itu membenarkan apa perkataan yang dikatakan lisannya, maka dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki.

3. Walaupun hanya mempunyai iman sebesar biji dzarah, maka Allah SWT akan memberikannya surga dengan luasnya 10 kali lipat daripada luas dunia beserta isinya.

Cara Mendapatkannya:

1. Dakwahkan pentingnya kalimat thayibah.
2. Latihan dengan cara memperbanyak majelis-majelis atau halaqah-halaqah yang didalamnya membicarakan tentang perkara iman.
3. Berdoa kepada Allah SWT supaya diberi hakekat iman.

Maksud dari Kata Rasulullah

Meyakini bahwa Nabi Muhammad ini utusan Allah, dan meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk menggapai kejayaan pada dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.

Keuntungan

1. Nabi Muhammad SAW bersabda didalam hadits: Tidak akan masuk neraka seseorang apabila bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan muhammad adalah utusan Allah.

2. Nabi Muhammad SAW bersabda didalam hadits: Barang siapa yang selalu berpegang teguh kepada sunnahku, dikala rusaknya umatku maka dia akan mendapatkan pahala-pahala 100 orang mati sahid.

3. Nabi Muhammad SAW bersabda didalam hadits: Barang siapa yang sudah menghidupkan sunnahku pada kehidupan sehari-harinya sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang mencintaiku maka akan selalu bersama ku didalam surga nanti.

Cara Mendapatkannya

1. Dakwahkan pentingnya terhadap sunnah Rasulullah SAW.

2. Belajar untuk menghidupkan amal amalan yang telah diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita 24 jam.

3. Berdoa kepada Allah supaya diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah padam.

2. Sholat Khusyu wal Khudu

6 sifat sahabat
percikaniman.id

Arti dari kata sholat khusyu wal khudu adalah: Menjunjung sifaat-sifaat taat/patuh terhadap Allah didalam sholat dan didalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya kita memiliki sifat khusyu wal khudu ini, sesunggah sifat-sifat khusyu wal khudu ini memiliki banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan sebagai balasan dari Allah SWT untuk bekal kita di akhirat nanti, berikut ini keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan:

Keuntungan

 1.  Allah SWT berfirman didalam Al-qur’an yang berbunyi: Sesungguhnya shalat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar (QS. AL-Ankabut ayat ke 45).
 2. Allah SWT berfirman didalam Al-qur’an yang berbutnyi: Carilah pertolongan-pertolongan Allah dengan sabar dan shalat (QS. AL-Baqarah ayat ke 45).
 3.  Nabi Muhammad SAW bersabda didalam sebuah hadits yang berbunyi: Sholat adalah tiang/milahnya orang islam.
 4. Sholat bisa menghapuskan dosa (QS.huud ayat ke 114)

Cara Mendapatkan Shalat Khusyu wal Khudu

 1. Dakwahkan/sebarkan lah pentingnya perkara sholat
 2. Belajar dengan cara memperbaiki dhahirnya sholat, menghadirkan keagungan keagungan Allah SWT didalam sholat, belajar menyelesaikan suatu masalah dengan mengerjakan sholat.
 3. Senantiasa berdoa kepada Allah SWT supaya dikasih hakikat sholat khusyu wal khudu.

3. Ilmu Ma’adzikir

6 sifat sahabat
dream.co.id

Arti dari kata Ilmu: Semua petunjuk yang didatangkan oleh Allah SWT melewati Baginda Nabi Muhammad SAW.

Arti dari Kata Dzikir: Selalu mengingat Allah sebagaimana keagungan dan kebesaran Allah SWT.

Ilmu itu Dibagi menjadi 2 Bagian:

 1. Ilmu Fadhoil
 2.  Ilmu Masa’il

Keuntungan dari Ilmu

 1. Dari seorang sahabat yang bernamwa Muawiyah R.A berkata demikian: Saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang menharapkan/menghendaki kebaikan-kebaikan, maka dia akan diberi pehaman didalam agama. Saya hanya sekedar membagikan, dan yang beri hanya Allah SWT yang memberi” (Hadits.Riwayat.Bukhori).
 2. Dari seorang sahabat yang bernama Abu dzar R.A berkata demikian: Bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda didalam suatu hadits yang berbunyi: “Sungguh kamu berangkat pagi-pagi untuk menuntut/belajar satu ayat dari kitabullah/kitab Allah, maka itu lebih baik untukmu daripada engkau sholat 100 rakaat, dan pagi-pagi kamu berangkat untuk menuntut/belajar dari satu bab ilmu, baik diamalkan maupun tidak diamalkan itu ialah lebih baik untukmu daripada kamu sholat sebanak 1000 rakaat (Hadit.Riwayat.Ibnu Majah).

Cara Mendapatkan Ilmu Fadhail

 1.  Dakwahkan/sebarkan pentingnya dari ilmu Fadhail.
 2.  Belajar untuk duduk didalam suatu majelis yang didalamnya ada pembicaraan tentang pentingnya dari ilmu fadhail, mengajak orang-orang dalam duduk didalam halaqah iman, dan menghadirkan keuntungan-keuntungan ketika setiap mengamalkan ilmu fadhail.
 3. Berdoa kepada Allah SWT supaya dikasih hakikat ilmu fadhail.

Cara Mendapatkan Ilmu Masa’il

 1. Dakwahkan/sebarkan pentingnya dari ilmu masa’il.
 2. Belajar untuk duduk didalam halaqah-halaqah masa’il dengan para ulama, menanyakan perkara agama baik muamalah atau pun ubudiyah, berziarah/silaturahmi kepada para ulama.
 3. Beroda kepada Allah SWT siapaya dikasih hakikat ilmu masa’il.

Keuntungan-keuntungan Dzikir

 1. Dari seorang sahabat berkata. Bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Perumpamaan-perumpamaan orang yang berdzikir kepada Rabnya, dan orang-orang yang tidak dzikir kepada Rabnya seperti orang yang hidup dan orang yang Mati (Hadits.Riwayat.Bukhari).
 2. Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an yang berbunyi: Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu (QS.AL-Baqarah ayat ke 152).
 3. Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an yang berbunyi: Ingatlah kepadaku, bahwasanya hanya mengingat kepadaku hati akan menjadi tenang (QS. Ar-Ro’ad)
 4. Allah SWT berfirman kembali: Ingatlah kepada ku maka aku akan ingat kepadamu.

Cara Mendapatkan Dzikir

 1. Sebarkan/dakwahkan pentingnya berdzikir kepada Allah SWT.
 2. Belajar dengan cara membaca Al-Qur’an setiap ari sebanya 1 juz, membaca shalawat nabi, membaca tashbihat, membaca istigfar masing-masing dzikir tersebut dibaca sebanyak 100 kali.Ketika membaca sholawat belajar mengingat-ngingat pengorbanan rasulullah dalam membela agama, ketika membaca istighfar belajar untuk menghadirkan sifat pengampunnya Allah, ketika membaca tashbihat maka belajar menghadirkan kesucian dari Allah SWT.

  Mengamalkan doa-doa masnunah dalam kehidupan sehari-hari.

 3. Berdoa kepada Allah SWT supaya dikasih hakikat dzikir.

4. Ikram Muslimin

6 sifat sahabat
tutorialaplikasi.com

Arti dari kata ikram muslimin adalah: Memuliakan sesama saudara muslim/orang islam.

Maksud dan Tujuan dari Kata Ikram Muslimin

Melaksanakan semua hak-hak saudara muslim tanpa meminta balasan atau imbalan dari mereka, yaitu menolong sesama muslim disertai hati yang ikhlas.

Keuntungan-Keuntungan

 1. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairoh R.A berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang menhilangkan satu kesulitan dari saudara muslim (Orang Muslim) dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan menghilangkan dirinya dari kesusahan-kesusahan didunia dan Akhirat
  .
 2. Barang siapa yang menutupi aib sesama saudara muslim, maka Allah SWT akan menutupi seluruh aibnya mau pun didunia atau di akhirat.
 3. Senyum didepan saudara muslim sudah termasuk amalan sedekah.

Cara Mendapatkannya

 1. Sebarkan/dakwahkan pentingnya meng ikram sesama saudara muslim.
 2. Belajar dengan cara memberi salam/menyapa dengan ucapan salam baik orang yang dikenal mau pun orang yang tidak dikenal sama sekali, mengasihi yang muda dan menghormati yang sudah tua, memuliakan para ulama dan menghoramati sesama, berbaur/bergaul dengan semua orang yang berbeda-beda sifat dan karakter.
 3. Berdoa kepada Allah SWT supaya dikasi akhlak sebagaimana akhlak yang dimiliki oleh Baginda Rasulullah SAW.

5. Memiliki Sifat Tashihun Niat

6 sifat sahabat
islamidia.com

Arti dari kata tashihun niat adalah: Meluruskan niat/membenarkan niat/membetulkan niat

Maksud dan Tujuan dari Tashihun Niat

Membersihkan segala niat di setiap amalan-amalan semata-mata hanya karena Allah SWT.

Keuntungan-Keuntungan

 1. Dari seorang sahabat berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan-amalan kecuali amalan-amalan yang ikhlas dan mencari ridho dari Allah SWT. (HR.Muslim).
 2. Dari seorang sahabat berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat raut wajahmu, tetapi Allah SWT melihat dari amalanmu dan melihat dari kebersihan hatimu (HR.Muslim).
 3. Dari seorang sahabat berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Hanyalah pertolongan dari Allah SWT kepada umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah dari mereka, yaitu dengan memanjarkan doa-doa, shalat dan keikhlasan yang ada di benak mereka (HR.Nasa’i).

Cara Mendapatkannya

 1. Sebarkan/dakwahkan pentingnya sifat ikhlas.
 2. Belajar ketika sedang beramal periksa kembali niat-niat yang telah kita niatkan, sebelum beramal, sesudah beramal, dan bersihkan niat supaya semata-mata hanya karena Allah SWT.
 3. Berdoa kepada Allah SWT supaya dikasih hakikat ikhlas ketika beramal.

6. Dakwah wa Tabligh (Mengajak dan Menyampaikan)

6 sifat sahabat
ikram.org.my

Arti dari kata dakwah adalah: Mengajak

Arti dari kata Tabligh adalah: Menyampaikan.

Maksud dan tujuan dari kata Dakwah wa Tabligh

 1. Membenahi diri, yaitu bagaimana caranya supaya bisa menggunakan kekayaan harta, diri, dan waktu sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT.
 2. Menghidupkan amalan agama secara sempurna untuk diri sendiri dan semua manusia yang hidup di seluruh alam dengan menggunakan harta kekayaan sendiri, dan diri sendiri.

Keuntungan-Keuntungan

 1. Allah SWT berfirman didalam AL-Qur’an: Tidak ada yang lebih bagus perkataannya melibihi orang yang mengajak kepada kebaikan dan beramal sholeh dan ia berkata: Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT (QS-Fushilat ayat ke 33).
 2. Dari seorang sahabat yang bernama Abi Mas’ud R.A berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang menunjukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala orang yang mengamalkannya (HR.Abu Daud).
 3. Dari seorang sahabat yang bernama Annas R.A berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Sunggu sepagi atau sepetang dijalan Allah maka itu lebih baik dari pada dunia beserta seluruh isinya (HR.Bukhari).

Cara Mendapatkannya

 1. Sebarkan/dakwahkan pentingnya sifat Dakwah wa Tabligh.
 2. Belajar dengan keluar diajalan Allah dengan ikhal 4 bulan seumur hidup, 40 hati pada setiap tahunnya, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam dalam kehidupan sehari-hari. Tingkatkan juga dengan cara bertahap yaitu menjadi 4 bulan setiap tahunnya, 10 hari setiap bulannya, dan 8 jam dalam kehidupan sehari-hari.
 3. Berdoa kepada Allah SWT suapaya dikasih hakikat dakwan dan tabhligh yaitu menggunakan harta kekayaan kita, diri kita, waktu kita hanya untuk kepentingan agama.

Demikian pembahasan tentang 6 sifat sahabat, mudah-mudahan adanya artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita diberi kekuatan untuk memiliki 6 sifat sahabat, seperti para sahabat-sahabat Nabi terdahulu.

Satu pemikiran pada “6+ Sifat Sahabat Nabi yang Perlu Kita Ketahui dan Patut Kita Contoh”

Tinggalkan komentar